Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Russian (CIS)
  • MTT-PeJoh
  • MTT-PeJoh
  • MTT-PeJoh
  • MTT-PeJoh
MTT - PeJoh: Home
MTT - PeJoh PDF Print E-mail

MTT-PeJoh to firma edukacyjna, działająca jako organizacja przyjmująca i organizacja wysyłająca w ramach europejskich programów mobilności. Naszym atutem jest położenie w wysokouprzemysłowionym regionie Polski bogatym także w atrakcje turystyczne przyrodnicze jak i industrialne. Dogodne położenie komunikacyjne, bliskość Krakowa, Wieliczki, Beskidów, Oświęcimia sprawia, że nasi partnerzy podtrzymują raz nawiązane kontakty. Posiadamy też pensjonat w Bielsku-Białej, gdzie są bardzo dobre warunki zameldowania i pobytu w Polsce.

MTT-PeJoh zdobywał swoje pierwsze doświadczenia jako organizacja wysyłająca, nawiązując współpracę z instytucjami w Niemczech i Hiszpanii. Współpraca zaowocowała realizacją kilku projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie z terenów wiejskich otrzymali wsparcie finansowe i wyjechali na staże zawodowe do Niemiec i Hiszpanii.

Jako organizacja przyjmująca MTT-PeJoh od 2007 roku realizował z partnerami niemieckimi projekty w ramach programów Leonardo da Vinci oraz programu LEP Transnational, wspomagającego kształcenie zawodowe w Niemczech.

W ostatnich latach przyjęliśmy ponad 200 praktykantów niemieckich z różnych sektorów gospodarki: mechatronika, mechanika, gastronomia, handel, budownictwo. Młodzi Niemcy w trakcie pobytu na stażu zawodowym w Polsce poznawali zasady funkcjonowania na polskim rynku pracy.

MTT -PeJoh jest aktywnym członkiem regionalnego rynku pracy. Udało nam się nawiązać współpracę z placówkami szkolenia zawodowego i przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki.

Instytucje szkoleniowe i pracodawcy, z którymi współpracujemy, chętnie przyjmują młodzież z Polski i z zagranicy na praktyki zawodowe.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy regionu, w którym działamy, mnogość przedsiębiorstw i firm pozwala nam oferować praktyki w różnych dziedzinach zawodowych.